Hotelové prístelky

Hotelové prístielky sú šikovnou variantou v hotelových interiéroch, ktoré dokážu plnohodnotne zastúpiť klasické hotelové postele. Veľkou výhodou je ich minimálna váha a jednoduchá manipulácia pri skladaní. Matrac je v prístielke fixovaný. Zakrytím prístelky sukničkou vytvoríme najjednoduchší variant lôžka, ktorá zodpovedá hotelovým štandardom.