Imprint

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 24. 1. 2022.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Materasso Slovakia
Oravské Veselé 612

Česká Republika
E -mail: chomatovad@materasso.sk
Telefónne číslo: +420 607 831 254

VAT ID: 2020129969

1. Základný

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.